Home | International Centre for Litvak Photography
4
home,page-template-default,page,page-id-4,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

A book about 100 forgotten sites of Jewish heritage, and the rescue of an abandoned synagogue in Kaunas.
Knyga apie 100 užmirštų žydiškojo paveldo vietų ir apleistos sinagogos gelbėjimą Kaune.

Click here to follow on Facebook

Welcome to the
International Centre for Litvak Photography

Putting Litvak history back in the picture

Litvak (lit-vak). Noun. A Litvak is a Lithuanian Jew. The word almost certainly originates from the old Polish vernacular litwak, meaning, simply, a person from Lithuania. To a traditional, Yiddish-speaking Litvak, Lithuania (Líte) means the large geographical area that roughly corresponds to the boundaries of the historical Grand Duchy of Lithuania. Thus for example the artists Mark Rothko and Marc Chagall were both Litvaks. Today’s Litvak population is spread all over the world, with barely 2,000 (less than one percent of the pre-Holocaust figure) remaining within the borders of contemporary Lithuania.

Sveiki atvykę į
Tarptautinį litvakų fotografijos centrą

Litvakas (lìtvakas). Daiktavardis. Litvakas yra Lietuvos žydas. Žodžio reikšmė kildinama iš seno lenkiško liaudies termino litwak, paprasčiausiai reiškiančio “asmuo iš Lietuvos”. Tradiciškai Lietuvos (Líte) teritorines ribas jidiš kalbantis litvakas daugmaž suvokia kaip istorines Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės žemes. Pavyzdžiui, menininkai Mark Rothko ir Marc Chagall abu gali būti priskiriami litvakams. Šiandien litvakai yra pasklidę po visą pasaulį. Lietuvos teritorijoje jų belikę maždaug 2000. Tai tesudaro mažiau nei vieną procentą prieš karą Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės.